Asterisk/Quickstart

Uit Limesco Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Quickstart, Limesco Do-It-Yourself

De configuratiebestanden staan vaak in /etc/asterisk/. Als iets configuratie.conf wordt genoemd mag je lezen: /etc/asterisk/configuratie.conf

De Asterisk-console kan je uitvoeren via sudo asterisk -R of, als root, asterisk -R

Als je aanpassingen hebt gedaan aan algemene configuratiebestanden kan je, naar gelang je voorkeur, Asterisk herstarten of in de Asterisk-console reload uitvoeren. Specifieke configuratiebestanden zoals sip.conf en extensions.conf kan je herladen met sip reload respectievelijk sip dialplan reload.

Logging

Uitgebreide logging aanzetten kan in logger.conf:

console => debug,notice,warning,error,verbose,dtmf,fax

Firewall

Sta de volgende reeksen toe in je firewall zodat onze leverancier verbinding kan maken met je PBX:

 • 193.169.138.0/23
 • 91.232.130.0/24

SIM laten registreren op Asterisk

Onze leverancier SpeakUp registreert als softphone op je PBX. Hiervoor zet je het volgende in sip.conf

[%NUMMER%]
 type=friend                 ; toegang op basis van authenticatie ipv. IP-adres, voor terugbellen wordt SIP-registratie gebruikt
 callerid="Mijn mobiele telefoon" <%NUMMER%> ; caller-ID als je uitbelt, voor in het From-veld
 host=dynamic                 ; softphone verbindt naar ons toe
 username=%GEBRUIKER%
 secret=%WACHTWOORD%
 context=from-sim               ; context in het dialplan waarin het gesprek binnenkomt
 mailbox=%NUMMER%@default
 insecure=invite,port
 canreinvite=yes

Verander hierbij het volgende:

 • %NUMMER% in het 06-nummer wat je van ons hebt gekregen
  • Tip: een vaak gebruikte notatie is: 316xxxxxxxx
 • %GEBRUIKER% in de gebruikersnaam die je ons hebt gegeven
 • %WACHTWOORD% in het wachtwoord die je ons hebt gegeven

Verbinding met het telefoonnetwerk

Met het volgende template zorg je ervoor dat je naar het reguliere telefoonnetwerk kan bellen.

In sip.conf, bovenaan onder [general]:

[general]
; ...
 realm => %REALM%
 register => %TRUNKUSER%:%TRUNKPASS%@sip.speakup.nl
; ...

Ook in sip.conf:

[to-speakup](!)    ; een template voor een verbinding naar speakup toe
 type=friend
 insecure=invite
 pedantic=no
 canreinvite=no
 nat=no
 port=5060
 context=from-speakup
 qualify=4000
 username=%TRUNKUSER%
 secret=%TRUNKPASS%
 disallow=all
 allow=alaw
 allow=ulaw
 allow=gsm
 allow=g726

[speakup01](to-speakup) ; instantie van de template, voor server #1
 host=proxy1.sip.speakup.nl

[speakup02](to-speakup) ; instantie van de template, voor server #2
 host=proxy2.sip.speakup.nl

Verander hierbij:

 • %REALM% in de domein/realm die je hebt aangeleverd
 • %TRUNKUSER% in de gebruikersnaam voor de trunk die je van ons hebt gekregen
 • %TRUNKPASS% in het wachtwoord voor de trunk die je van ons hebt gekregen

Basis dial-plan

In extensions.conf voeg je regels to voor from-sim en from-speakup:

[from-sim]
 exten => _X.,1,Verbose(Call from Limesco SIM [${CALLERID(num)}] to [${EXTEN}])
 same =>   n,Dial(SIP/speakup01/${EXTEN})

[from-speakup]
; Vervang ... door de rest van je DIY-nummer:
 exten => 316...,1,Verbose(Call from SpeakUp [${CALLERID(num)}] to [${EXTEN}])
 same =>    n,Dial(SIP/316.../${EXTEN})

Alles ingesteld?

Als je van ons hebt gehoord dat de aansluiting is geregeld, herstart dan Asterisk, of voer in de Asterisk-console de volgende commando's uit:

 • sip reload
 • sip dialplan reload

Meer weten?

Op Asterisk/Instellen staat dezelfde informatie met veel meer uitleg. Kom je er niet uit of heb je vragen, stel ze via onze contactmogelijkheden zoals IRC of support@limesco.nl.